Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

markotna
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viatost tost
markotna
9237 38f5 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszpaqus szpaqus

November 02 2018

markotna
Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić.
Mógłbym nawet uwierzyć.
Naprawdę na dużo mnie stać.
— Myslovitz - Dla Ciebie
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viapauza pauza
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski (via plastikowe)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viapauza pauza
markotna
0393 e063
Reposted frommalinowaherbata malinowaherbata viagriber griber

November 01 2018

markotna
5312 be40 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaultraviolet ultraviolet
markotna
8910 f8b8 390
Reposted frompiehus piehus viaaknatazs aknatazs
markotna
0957 5307 390
Reposted fromyikes yikes viaaknatazs aknatazs
markotna
0696 d177 390
Same place 100 years apart.
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaunique unique
markotna
markotna
Reposted fromFlau Flau viaaknatazs aknatazs
markotna
Reposted fromFlau Flau viamyou myou
markotna
2150 414b 390
Reposted fromstroschek stroschek viaunique unique

October 31 2018

markotna
4878 3e41 390
Reposted fromoll oll vialaluna laluna
markotna
świąteczny poradnik prezentowy.
markotna
markotna
markotna

October 28 2018

markotna
Jestem prawie pewny, że gdyby mężczyźni mieli "swoje dni", byłyby to z pewnością dni wolne od pracy. Zagwarantowane odpowiednią ustawą lub najlepiej dekretem.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viamalinowowa malinowowa
markotna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl