Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

markotna
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamalinowowa malinowowa
markotna
Nigdy nie masz pewności
Reposted fromdjLangley djLangley viamalinowowa malinowowa
markotna
4098 4063 390
Reposted frompiehus piehus viaataliaboo ataliaboo
markotna
2758 968c 390
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viakoszmarek koszmarek
markotna
2595 4de0 390
Reposted fromsosna sosna viakoszmarek koszmarek
0129 5bae 390
Reposted frombreastforce breastforce viaataliaboo ataliaboo

October 12 2017

markotna
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viamalinowowa malinowowa
markotna
8767 ab23 390
Reposted fromsowaaa sowaaa viamalinowowa malinowowa
markotna
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
markotna
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viamalinowowa malinowowa
4328 62d0 390
Reposted frombrumous brumous viamalinowowa malinowowa
markotna
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
markotna
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viamalinowowa malinowowa
7197 529d 390

24ribs:

Always

Reposted fromkattrina kattrina viamalinowowa malinowowa
markotna
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viamalinowowa malinowowa
markotna
0947 f258 390
Reposted fromtfu tfu viaki-adi ki-adi

October 09 2017

markotna
3338 6300 390
Reposted fromnazarena nazarena viamalinowowa malinowowa
markotna
Możesz być po prostu sobą i to jest największa wartość jaką masz w życiu. 
— Beata Pawlikowska, W dżungli podświadomości
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl