Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

1704 c907 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabercik bercik
markotna
7538 e23d 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabercik bercik
markotna
9988 3cb6 390
Szarańcza
Reposted fromEDi EDi viabercik bercik
markotna
2328 cc39
Reposted fromtfu tfu viaantonim antonim
markotna
9928 69c1 390
markotna
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem viaszydera szydera
3471 8e4f 390
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viarugia rugia
0928 5807 390
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viarugia rugia
5115 187d 390
Reposted from10k-saints 10k-saints viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
markotna
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
markotna
5753 96b0 390
Reposted fromfungi fungi viaihuntyoursoul ihuntyoursoul

April 13 2017

markotna
Czy przy niej twoje serce biło szybciej niż przy mnie? Czy ona dała Ci to, na co miałeś nadzieję?
— Daughter - Love
Reposted frompensieve pensieve viaimmuff immuff
markotna
9525 1a2c 390
Reposted fromNajada Najada viaimmuff immuff

June 02 2015

markotna
"Pierwszy sekret szczęścia to emocjonalna niezależność. Wiesz, co mam na myśli? Nie można oczekiwać, że szczęście da ci druga osoba, albo że ona uczyni cię szczęśliwą. Nie możesz nawet oczekiwać, że pozwoli ci być szczęśliwą, jakbyś musiała prosić o pozwolenie czy coś. Trzeba swoje szczęście stworzyć samemu, w środku i nie pozwolić, by ktokolwiek je tknął albo odebrał".
— Sharon Owens - Siódmy sekret szczęścia
markotna
6191 2c8c 390
Reposted fromlesnystworek lesnystworek vianayantara nayantara
4989 8a49 390
Reposted fromohnina ohnina viaportecreation portecreation
markotna
1046 e495 390

canon powershot d10

markotna
6692 5bf9 390
16.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl