Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

markotna
0329 5d2c 390
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
markotna
5510 64d7 390
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viajezu jezu
markotna
markotna
markotna
3258 0c80 390
markotna
3055 61b8 390
markotna
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
markotna
Reposted fromharmony harmony viaMountainGirl MountainGirl

July 08 2018

markotna
4871 723a 390

July 07 2018

markotna
2934 ab89 390
Reposted fromaconcagua aconcagua viasexandthecity sexandthecity
markotna
4524 872b 390
markotna
4279 5d24 390
markotna
4044 fe6a 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viasexandthecity sexandthecity
markotna
0088 7cdc 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viasexandthecity sexandthecity
markotna
Durdle Door
markotna
3265 565f 390
Reposted fromteijakool teijakool viabercik bercik
markotna

July 05 2018

markotna
markotna
markotna
Każdy, kto jest daleko, wydaje nam się bliższy. 
— Magdalena Samozwaniec
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl